TVISTEMÅL – STORA SOM SMÅ

Vi företräder såväl privatpersoner som företagare vid inom- och utomrättsliga tvister. Våra jurister har lång erfarenhet av tvister, om allt från företagsöverlåtelser till badrumsrenoveringar. Vår samlade erfarenhet gör att du får den bästa möjliga rådgivningen kring hur den tvist du hamnat i ska hanteras.

Visste du att det i många fall finns försäkringar som kan täcka delar av kostnaderna för tvisten, oavsett utgången? Läs mer under Rättsskydd och rättshjälp.

LÄS MER OM VÅRA ANDRA KOMPETENSOMRÅDEN:

BROTTMÅL

ARBETSRÄTT

HYRESNÄMND

FASTIGHETSRÄTT

FAMILJERÄTT

KONTAKTA OSS

Ring 031-701 54 90 maila info@mundeahlberg.se eller fyll i formuläret