FAMILJERÄTT

Ibland blir det tyvärr inte som man hoppas och man hamnar i konflikt med familj och släktingar. Det kan handla om t ex arvstvister, bodelningar och vårdnadstvister. Sådana situationer blir snabbt infekterade och ofta är det bästa man kan göra att anlita ett ombud som kan fungera som en medlare, för att lättare kunna kommunicera. Det innebär inte nödvändigtvis att det måste bli en rättssak av konflikten, men vår långa erfarenhet inom området hjälper dig och er att komma framåt till en lösning som båda parter kan acceptera.

Visste du att det i många fall finns försäkringar som kan täcka delar av kostnaderna för tvisten, oavsett utgången? Läs mer under Rättsskydd och rättshjälp.

LÄS MER OM VÅRA ANDRA KOMPETENSOMRÅDEN:

BROTTMÅL

ARBETSRÄTT

HYRESNÄMND

FASTIGHETSRÄTT

TVISTEMÅL

KONTAKTA OSS

Ring 031-701 54 90 maila info@mundeahlberg.se eller fyll i formuläret